Груб строеж и пристройки

Цялостно изграждане на еднофамилни жилищни сгради, изграждане на пристройки и надстройки.

Обектът завършен: 
2012 - 2019 год.