Ремонт на покрив с керемиди в София

Представяме извършен от нас ремонт на покрив с керемиди в София, при който старите керемиди са заменени с нови, изградена е нова дървена скара за керемиди.

Демонтаж на старите керемиди

Ремонтът на покрива на сградата започва с демонтаж на старите керемиди, почистване, проверка за евентуални повреди и отстраняване на повредените керемиди.

Редене на керемидите на нова дървена скара

Следващият етап е подготвяне на основата за монтаж на новите керемиди.

Изградена е нова дървена скара за керемиди, към която всяка керемида се закрепя здраво и се подравнява.

Скарата е съобразена със стандартните изисквания за наклон на покрив с керемиди, както и с архитектурния проект на сградата.

С това се гарантира не само естетичен вид на керемидения покрив, но и дълготрайност и надеждност на покривната конструкция.

Почистване и проверка на ремонтирания покрив

След завършването на монтажа покривът се проверява и почиства, за да се гарантира дълготрайност на конструкцията и защита от външни влияния.

Информация за обекта

Обектът се намира в гр. София, на бул. Янко Сакъзов.

Обектът завършен: 
септември 2020
Преди ремонта: 
Демонтаж на стари керемиди преди ремонт на покрив
Демонтаж на стари керемиди и направа на скара за керемиди
Покрив от керемиди преди ремонт