За нас

Създадено през 2006 година в София, еднолично дружество ГАМА СТРОЙ е специализирано в областта на строителството на жилищни сгради, фамилни къщи и изпълнението на строително-монтажни работи - покривни работи, хидроизолации, топлоизолации, тенекеджийски работи, стоманобетонови работи, зидарии, мазилки, замазки, настилки, облицовки, бояджийски работи и в извършването на вътрешни ремонти, довършителни работи и преустройства на помещения.

През последните години ГАМА СТРОЙ ЕООД, успоредно с другите строителни дейности, насочи дейността си специализирано към изграждане, обновяване и ремонтиране на покриви и покривни конструкции:

  • Дървени покриви – изграждане на дървена конструкция, полагане на обшивка, изолация и керемиди (битумни, керамични и др.);
  • Стоманобетонни плоски покриви – отстраняване на течове и полагане на хидроизолации на жилищни кооперации, обшивки на комини, поправка на водосточни тръби и олуци.

Опитът ни включва:

  • Цялостно изграждане на жилищни кооперации, еднофамилни къщи, вили;
  • Изграждане на дървени конструкции – покриви, навеси, беседки и др;
  • Полагане на хидроизолации и топлоизолации;
  • Покривни работи – изграждане и ремонтиране на покриви;
  • Тенекеджийски работи – подмяна на улуци, водосточни тръби и др.;
  • Ремонти и преустройства на помещения - частични ремонти, цялостни ремонти;
  • Реставрационни и консервационни дейности на сгради – паметници на културата.

В по-голямата част от построените обекти ние сме били основен или единствен инвеститор, както и единствен изпълнител, гарантиращ високо качество на строителството и вложените в него материали.

Препоръки от наши партньори можете да разгледате в страница Референции.